Geografia i Història 3r ESO – 3r Tr

C1 – Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

AE Interpretar els canvis i les continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
AN Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències.
AS Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
NA Te dificultats per analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.

C2 – Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat

AE Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat. Nivell concreció
AN Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i analitzar fonts de diferent tipologia ─de manera pautada─ per construir una explicació històrica.
AS Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
NA Te dificultats per formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.

C10 – Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

AE Valorar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i analitzar críticament la seva influència en un món global, per decidir amb criteri quines volem adoptar i conservar.
AN Contextualitzar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i identificar-ne els valors inherents, per compartir aquells que afavoreixen la diversitat i la construcció de la identitat pròpia en un món global.
AS Comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva.
NA Te dificultats per comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva.

C11 – Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

AE Contrastar i valorar informacions diferents analitzant causes i conseqüències de fets i fenòmens socials i proposar solucions alternatives a problemes concrets.
AN Analitzar els fets i fenòmens socials a partir de la informació obtinguda de fonts diverses tenint en compte les diferents percepcions i valors que emanen dels drets humans, i formar-se una opinió pròpia.
AS Identificar les característiques de les principals formes d’organització social i econòmica per formar-se una opinió i construir un pensament crític.
NA Te dificultats per identificar les característiques de les principals formes d’organització social i econòmica per formar-se una opinió i construir un pensament crític.

C12 – Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica

AE Participar activament i de forma cooperativa en l’elaboració de projectes per donar resposta a situacions i necessitats de l’àmbit comunitari, tot exercint els drets i els deures que regeixen una societat democràtica.
AN Participar activament en l’organització d’activitats col·lectives de l’àmbit escolar i de l’entorn proper tot exercint els drets i deures propis de les normes bàsiques de la convivència democràtica.
AS Participar activament en activitats col·lectives de l’àmbit escolar i de l’entorn proper mitjançant projectes de servei comunitari, tot exercint els drets i deures propis de les normes bàsiques de la convivència democràtica.
NA Te dificultats per participar activament en activitats col·lectives de l’àmbit escolar i de l’entorn proper mitjançant projectes de servei comunitari, tot exercint els drets i deures propis de les normes bàsiques de la convivència democràtica.

C13 – Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones

AE Participar en la prevenció i mediació de conflictes per trobar solucions o alternatives que garanteixin la llibertat, la igualtat i el respecte de totes les persones.
AN Proposar mesures de resolució de conflictes per garantir un clima de llibertat, igualtat i respecte a les persones.
AS Denunciar situacions de discriminació i agressió per ajudar a identificar-ne les causes i les conseqüències i iniciar processos de solució.
NA Te dificultats per denunciar situacions de discriminació i agressió per ajudar a identificar-ne les causes i les conseqüències i iniciar processos de solució.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.