Geografia i Història 2n ESO – 2n Tr

C1 – Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

AE Interpretar els canvis i les continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
AN Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències.
AS Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
NA Te dificultats per analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.

C2 – Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat

AE Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat. Nivell concreció
AN Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i analitzar fonts de diferent tipologia ─de manera pautada─ per construir una explicació històrica.
AS Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
NA Te dificultats per formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.

C6 – Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions

AE Aplicar diferents fonts i sistemes d’informació geogràfica en l’anàlisi de problemes territorials, per plantejar diverses alternatives.
AN Contrastar diferents fonts i aplicar els procediments d’anàlisi geogràfica més adequades als problemes plantejats i fer propostes de resolució de manera fonamentada.
AS Utilitzar fonts estadístiques, gràfiques i cartogràfiques de diferents escales i suports, digitals i analògiques, per obtenir informació rellevant sobre l’espai i fer alguna proposta de resolució de problemes geogràfics simples.
NA Te dificultats pe utilitzar fonts estadístiques, gràfiques i cartogràfiques de diferents escales i suports, digitals i analògiques, per obtenir informació rellevant sobre l’espai i fer alguna proposta de resolució de problemes geogràfics simples.

C8 – Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat

AE Analitzar manifestacions culturals d’arreu del món i comparar-les, per interpretar aportacions tècniques i solucions estètiques que han fet les diverses civilitzacions segons la seva manera d’entendre el món
AN Comparar diverses manifestacions culturals, contextualitzar-les, identificant els criteris formals i explicant els significats explícits i implícits, per interpretar la intencionalitat de l’autoria
AS Explicar algunes característiques de diverses manifestacions culturals i relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitat social i artística.
NA Te dificultats per explicar algunes característiques de diverses manifestacions culturals i relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitat social i artística.


C9 – Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn

AE Justificar quins elements del patrimoni cultural han arribat als nostres dies, argumentar-ne la conservació i valorar quin patrimoni cultural present deixem com allegat a les generacions futures.
AN Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar l’herència rebuda del passat i fomentarne la conservació.
AS Contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.
NA Te dificultats per contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.