Geografia i Història 2n ESO – 3r Tr

C4 – Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

AE Justificar les interaccions entre l’individu i la societat en el temps històric.
AN Analitzar els rols dels individus i els grups socials en els canvis històrics.
AS Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats, i descriure’ls.
NA Te dificultats per situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats, i descriure’ls.

C8 – Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat

AE Analitzar manifestacions culturals d’arreu del món i comparar-les, per interpretar aportacions tècniques i solucions estètiques que han fet les diverses civilitzacions segons la seva manera d’entendre el món.
AN Comparar diverses manifestacions culturals, contextualitzar-les, identificant els criteris formals i explicant els significats explícits i implícits, per interpretar la intencionalitat de l’autoria.
AS Explicar algunes característiques de diverses manifestacions culturals i relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitat social i artística.
NA Te dificultats per explicar algunes característiques de diverses manifestacions culturals i relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitat social i artística.

C9 – Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn

AE Justificar quins elements del patrimoni cultural han arribat als nostres dies, argumentar-ne la conservació i valorar quin patrimoni cultural present deixem com allegat a les generacions futures.
AN Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar l’herència rebuda del passat i fomentarne la conservació.
AS Contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.
NA Te dificultats per contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.

C10 – Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

AE Valorar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i analitzar críticament la seva influència en un món global, per decidir amb criteri quines volem adoptar i conservar.
AN Contextualitzar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i identificar-ne els valors inherents, per compartir aquells que afavoreixen la diversitat i la construcció de la identitat pròpia en un món global.
AS Comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva
NA Te dificultats per comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva

C11 – Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

AE Contrastar i valorar informacions diferents analitzant causes i conseqüències de fets i fenòmens socials i proposar solucions alternatives a problemes concrets.
AN Analitzar els fets i fenòmens socials a partir de la informació obtinguda de fonts diverses tenint en compte les diferents percepcions i valors que emanen dels drets humans, i formar-se una opinió pròpia.
AS Identificar les característiques de les principals formes d’organització social i econòmica per formar-se una opinió i construir un pensament crític.
NA Te dificultats per identificar les característiques de les principals formes d’organització social i econòmica per formar-se una opinió i construir un pensament crític.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.