Geografia i Història 3r ESO – 2n Tr

C1 – Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

AE Interpretar els canvis i les continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
AN Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències.
AS Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
NA Te dificultats per analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.

C2 – Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat

AE Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat. Nivell concreció
AN Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i analitzar fonts de diferent tipologia ─de manera pautada─ per construir una explicació històrica.
AS Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
NA Te dificultats per formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.

C5 – Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

AE Analitzar situacions i problemes territorials i mediambientals en què intervenen diverses variables i fer propostes amb criteris de sostenibilitat.
AN Explicar les activitats humanes que configuren l’espai geogràfic i els impactes que hi provoquen, per plantejar alternatives sostenibles.
AS Explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per discriminar entre les que són sostenibles i les que no.
NA Te dificultats per explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per discriminar entre les que són sostenibles i les que no.

C7 – Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació

AE Analitzar alguns dels principals problemes geoeconòmics i els agents que hi intervenen a escala mundial, i valorar com afecten la nostra vida quotidiana, per plantejar propostes alternatives.
AN Explicar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial i les desigualtats socioeconòmiques que es generen, per fer propostes d’actuació local de manera raonada.
AS Explicar com incideixen les polítiques de les diverses administracions territorials en la vida quotidiana de la ciutadania, per poder exercir els drets, assumir les responsabilitats i fer propostes.
NA Te dificultats per explicar com incideixen les polítiques de les diverses administracions territorials en la vida quotidiana de la ciutadania, per poder exercir els drets, assumir les responsabilitats i fer propostes.

C10 – Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

AE Valorar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i analitzar críticament la seva influència en un món global, per decidir amb criteri quines volem adoptar i conservar.
AN Contextualitzar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i identificar-ne els valors inherents, per compartir aquells que afavoreixen la diversitat i la construcció de la identitat pròpia en un món global.
AS Comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva.
NA Te dificultats per comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.