COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC. Visual i plàstica 1r ESO

1r TRIMESTRE

C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment

NA A l’hora de realitzar propostes utilitzant els diversos elements del pla (línia, forma, color i textura), no analitza els referents mostrats per generar idees i el resultat és molt pobre, sense una intencionalitat clara, amb pocs elements i sense explotar les seves possibilitats plàstiques.
AS A l’hora de realitzar propostes utilitzant diversos elements del pla (línia, forma, color i textura), segueix algun dels referents mostrats i genera idees per a les diferents representacions a nivell molt inicial, tot explotant algunes de les seves possibilitats plàstiques i representatives .
AN A l’hora de realitzar propostes utilitzant diversos elements del pla (línia, forma, color i textura), analitza i extreu informació dels referents mostrats, atribuint-li un sentit, i genera les seves pròpies idees per a les diferents representacions, tot explotant les seves possibilitats plàstiques i representatives d’acord amb la idea prèviament establerta.
AE A l’hora de realitzar propostes utilitzant diversos elements del pla (línia, forma, color i textura), analitza i extreu informació dels referents mostrats, establint significats i opinions pròpies, i genera i argumenta les seves pròpies idees per a les diferents representacions, experimentant amb les seves possibilitats plàstiques i representatives d’acord amb la idea prèviament establerta.

C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics

NA Du a terme el procés d’improvisar o experimentar amb elements del pla, instruments i tècniques plàstiques sense tenir en compte l’objectiu proposat ni la pauta donada.
AS Du a terme el procés d’improvisar o experimentar amb elements del pla, instruments i tècniques plàstiques amb coherència amb l’objectiu proposat, cenyint-se a la pauta donada i amb els recursos que se li han indicat.
AN Du a terme el procés d’improvisar o experimentar amb elements del pla, instruments i tècniques plàstiques amb coherència amb l’objectiu proposat,  introduint canvis si li sembla oportú, fent proves per iniciativa pròpia i escollint entre els recursos proposats els que li semblen més idonis.
AE Du a terme el procés d’improvisar o experimentar amb elements del pla, instruments i tècniques plàstiques amb coherència amb les pautes que s’ha marcat per arribar al seu objectiu, fent interactuar els recursos que li semblen més idonis, de forma molt variada.

Àmbit personal i social / C9 – Gaudir

NA La manca de treball i de participació a l’aula no ajuda a mostrar el seu nivell d’aprenentatge, a més mostra una actitud tancada vers l’àmbit artístic amb poca voluntat d’aprendre i descobrir.
AS Treballa i participa a l’aula, mostrant una actitud receptiva cap a noves experiències artístiques amb un mínim de voluntat de descobrir i experimentar. És poc constant a l’hora de realitzar les tasques encomanades.
AN Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats.
AE Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta i curiosa cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats,  i amb confiança i seguretat en si mateixa i en la seva feina.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.