COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC. Visual i plàstica 1r ESO

2n TRIMESTRE

C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit.

NA Realitza composicions geomètriques amb un grau d’elaboració final inacabat, sense aplicar els mètodes de construcció de circumferències i polígons explicats i amb un ús millorable de les eines de dibuix tècnic (traç poc definit, irregular).
AS Realitza composicions geomètriques amb un grau d’elaboració final correcte, aplicant els mètodes de construcció de circumferències i polígons de forma poc precisa, amb un ús millorable de les eines de dibuix tècnic (traç poc definit, irregular).
AN Realitza composicions geomètriques amb una bona elaboració final i amb adequació de les composicions a la intenció o efectes esperats, aplicant els mètodes de construcció de circumferències i polígons de forma correcta, amb un ús correcte de les eines de dibuix (traç definit i regular).
AE Realitza composicions geomètriques amb un alt grau d’elaboració final en els detalls, amb adequació de les composicions a la intenció o efectes esperats i a través d’una idea original diferent als resultats previsibles, aplicant els mètodes de construcció de circumferències i polígons de forma precisa, amb un ús precís i correcte de les eines de dibuix (traç definit precís i regular).

C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectiu

NA Desenvolupa un projecte sense seguir un pla de treball prèviament establert, mostrant un grau insuficient d’implicació, compromís personal i habilitats interpersonals en les interaccions amb els altres en les diferents fases del projecte, utilitzant els recursos artístics sense coherència
AS És capaç de desenvolupar un projecte seguint un pla de treball prèviament establert, mostrant un grau suficient d’implicació, compromís personal i habilitats interpersonals en les interaccions amb els altres en les diferents fases del projecte, tot utilitzant els recursos artístics amb una certa coherència i integrant continguts de les diferents disciplines.
AN És capaç de desenvolupar un projecte seguint un pla de treball prèviament establert, aportant algunes idees, mostrant un alt grau d’implicació, compromís personal i habilitats interpersonals en les interaccions amb els altres en les diferents fases del projecte, tot utilitzant els recursos artístics d’una manera coherent i integrant i relacionant continguts de les diferents disciplines
AE És capaç de desenvolupar autònomament un projecte seguint un pla de treball prèviament establert, aportant noves idees i integrant les dels altres, mostrant un alt grau de maduresa en la seva implicació, compromís personal i habilitats interpersonals en les interaccions amb els altres en les diferents fases del projecte, oferint suport i mostrant lideratge, tot utilitzant una gran varietat de recursos artístics consensuats de manera coherent i argumentant les conclusions del treball.

Àmbit personal i social / C9 – Gaudir

NA La manca de treball i de participació a l’aula no ajuda a mostrar el seu nivell d’aprenentatge, a més mostra una actitud tancada vers l’àmbit artístic amb poca voluntat d’aprendre i descobrir.
AS Treballa i participa a l’aula, mostrant una actitud receptiva cap a noves experiències artístiques amb un mínim de voluntat de descobrir i experimentar. És poc constant a l’hora de realitzar les tasques encomanades.
AN Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats.
AE Treballa i participa a l’aula de forma positiva i activa, mostrant una actitud oberta i curiosa cap a noves experiències artístiques, amb voluntat d’aprendre i descobrir, tot valorant les pròpies capacitats i possibilitats,  i amb confiança i seguretat en si mateixa i en la seva feina.
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.