Economia. 4t ESO – 3r TR

C1 (àmbit social): Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

 • Analitza correctament els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
 • És capaç d’analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
 • Té dificultats per analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
 • Té moltes dificultats per analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

C3 (àmbit social): Interpretar que el present es producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

 • Interpreta correctament que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
 • És capaç d’interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
 • Té dificultats per interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
 • Té moltes dificultats per interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

C4 (àmbit social): Identificar i valorar la identitat individual i col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

 • Identifica i valora correctament la identitat individual i col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
 • És capaç d’identificar i valorar la identitat individual i col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
 • Té dificultats per identificar i valorar la identitat individual i col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
 • Té moltes dificultats per identificar i valorar la identitat individual i col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

C7 (àmbit social): Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen per valorar co afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació

 • Analitza correctament models d’organització polítics, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
 • És capaç d’analitzar models d’organització polítics, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
 • Té dificultats per analitzar models d’organització polítics, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
 • Té moltes dificultats per analitzar models d’organització polítics, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació

C5 (àmbit social): Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

 • Explica correctament les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
 • És capaç d’explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
 • Té dificultats per explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
 • Té moltes dificultats per les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

C1 (àmbit matemàtic): Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats

 • Tradueix correctament un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats
 • És capaç de traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats
 • Té dificultats per traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats
 • Té moltes dificultats per traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats

C2 (àmbit matemàtic): Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes

 • Empra correctament conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • És capaç d’emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • Té dificultats per emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • Té moltes dificultats per emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes

C6 (àmbit matemàtic): Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics

 • Empra correctament el raonament matemàtic en entorns no matemàtics
 • És capaç d’emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics
 • Té dificultats per emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics
 • Té moltes dificultats per emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics

C12 (àmbit matemàtic): Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics

 • Selecciona i usa correctament tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics
 • És capaç de seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics
 • Té dificultats per seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics
 • Té moltes dificultats per seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics

C6 (àmbit social): Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfics a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions

 • Aplica correctament els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts per interpretar l’espai i prendre decisions
 • És capaç d’aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts per interpretar l’espai i prendre decisions
 • Té dificultats per aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts per interpretar l’espai i prendre decisions
 • Té moltes dificultats per aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts per interpretar l’espai i prendre decisions

C7 (àmbit matemàtic): Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar

 • Usa correctament les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar
 • És capaç d’usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar
 • Té dificultats per usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar
 • Té moltes dificultats per usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar

C2 (àmbit social): Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts per interpretar el passat

 • Aplica, de manera correcta, els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
 • És capaç d’aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
 • Té dificultats per aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat
 • Té moltes dificultats per aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat Participa activament en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica


C11 (àmbit social): Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

 • Té un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític
 • És capaç de formar-se criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític
 • Té dificultats per formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític
 • Té moltes dificultats per formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

C10 (àmbit social): Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

 • Valora expressions culturals pròpies i d’altres cultures i analitza críticament la seva influència en un món global
 • És capaç de comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat
 • Té dificultats per comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat
 • Té moltes dificultats per comparar algunes expressions culturals pròpies amb les d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat

C12 (àmbit social): Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica

 • Participa activament en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica
 • És capaç de participar en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica
 • Té dificultats per participar en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica
 • Té moltes dificultats per participar en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica

C13 (àmbit social): Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones

 • Es pronuncia i es compromet fermament en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones
 • És capaç de pronunciar-se i coprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones
 • Té dificultats per pronunciar-se i coprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones
 • Té moltes dificultats pronunciar-se i coprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones

C3 (àmbit matemàtic): Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema, assajant estratègies diverses

 • Manté una actitud de recerca davant d’un problema, assajant estratègies diverses
 • És capaç de mantenir una actitud de recerca davant d’un problema, assajant estratègies diverses
 • Té dificultats per mantenir una actitud de recerca davant d’un problema, assajant estratègies diverses
 • Té moltes dificultats per manternir una actitud de recerca davant d’un problema, assajant estratègies diverses
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.